02.03.2011/EN

10.04.2012/CZ

Překlad: Kateřina Samková

FCI-Standard N° 306

ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA

(Zapadno-Sibirskaïa Laïka)

ZEMĚ PŮVODU: Rusko

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13.10.2010

POUŽITÍ: všestranný lovecký pes

FCI KLASIFIKACE.: Skupina 5 špicové a primitivní plemena

Sekce 2 severští lovečtí psi

Se zkouškou z výkonu.

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Toto původní ruské lovecké plemeno pochází z oblastí Uralu, západní i východní části Sibiře a bylo selektováno z khantyjských a mansjackých loveckých psů. První standarty Vogulských ( Mansi) a Ostyackých (Khanty) Lajek byly vytvořeny ruskými kynology na začátku dvacátého století. V roce 1947 byla zavedena nová kvalifikace lajek a potomci khantyjských a mansjackých lajek byli spojeni do jednoho plemene. Nový standart Západosibiřské lajky byl schválen roku 1952.

Dnes je Západosibiřská lajka nejběžnějším loveckým psem v Rusku a je rozšířena ve všech zalesněných oblastech země od Karelie po Kamčatku. Plemeno je oblíbené především ve svých původních oblastech. Chovní jedinci z chovatelských stanic, které jsou specializované na jedince ustálené ve schopnosti pracovat a s vysokou kvalitou v typu jsou používáni ve všech kynologických centrech Ruské federace.

 

CELKOVÝ VZHLED: pes střední až mírně větší velikosti, dobré substance se silnou a suchou stavbou. Délka těla měřená od předhrudí k hrbolu sedací kosti je mírně větší než kohoutková výška. Pohlavní dimorfismus jasně vyjádřený. Psi jsou větší než feny a jasně svalnatí. Svaly jsou dobře vyvinuté a kosti jsou silné.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla přesahuje kohoutkovou výšku v poměru:

u psů: 100 ku 103 – 107%

u fen: 100 ku 104 – 108%

Kohoutková výška přesahuje výšku zádě o 1-2 cm u psů a je rovná nebo přesahuje o 1 cm u fen.

Délka hlavy značně přesahuje šířku hlavy. Délka tlamy je stejná nebo o trochu méně než polovina délky hlavy.

Délka nohou od země k lokti mírně přesahuje polovinu kohoutkové délky.

POVAHA / TEMPERAMENT: klidný, vyrovnaný. Aktivní pes s velmi dobře vyvinutým čichem a smyslem pro vyhledání kořisti, ostražitý, citlivý a s vášní pro lov. Loví opeřenou kořist stejně tak jako osrstěnou. Sebevědomý a ostražitý vůči cizím.

HLAVA: Suchá, klínového tvaru, v poměru s velikostí psa. Připomíná rovnostranný trojúhelník při pohledu shora. Mozkovna je středně široká, užší u fen než u psů.

MOZKOVNA:

Lebka: protáhlá, zjevně delší než širší, při pohledu zpředu plochá nebo mírně zaoblená. Hřbet nosu je rovnoběžný s horní linií lebky. Temeno a týlní hrbol dobře vyjádřeny. Temenní část lebky je zaoblená. Nadočnicové oblouky mírně vyjádřené.

Stop: mírně vyjádřený

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba: střední velikosti, černá. U bílých jedinců mírně světlejší (hnědavý) nos tolerován.

Tlama: středně zašpičatělá, rozšiřující se k základně. Délka tlamy je polovina, nebo o něco méně, než délka hlavy. Při pohledu z profilu je tlama mírně klínového tvaru.

Pysky: pevně přiléhající

Zuby: velké, silné, bílé zuby, dobře vyvinuté, pravidelně umístěné a netisknoucí se. Kompletní (42 zubů) nůžkový skus.

Líce: suché lícní kosti

Oči: ne příliš velké, oválného tvaru, šikmé, usazeny celkem hluboko (více než u jiných lajek) s odhodlaným inteligentním pohledem. Barva očí je tmavě hnědá nebo hnědá podle barvy srsti

Uši: vysoko nasazené, špičaté, vztyčené uši. Tvaru „V“ se zašpičatělou špičkou, pohyblivé. Ušní boltce vyvinuté mírně.

KRK: osvalený, suchý a dlouhý, délka se rovná délce hlavy. Oválný na průřezu. Krk je nasazen zhruba v úhlu 45°-55° k horizontální linii.

TRUP:

Horní linie: pevná a tuhá, mírně svažující od kohoutku ke kořeni ocasu.

Kohoutek: velmi výrazný, především u psů

Hřbet: silný, rovný, dobře osvalený, středně široký

Bedra: krátká, středně široká, dobře osvalená, s mírným zaoblením.

Záď: široká, středně dlouhá, lehce spáditá.

Hrudník: středně hluboký, široký (hrudník sahá k lokti), dlouhý, oválného tvaru na průřezu.

Břicho a dolní linie: vtažené, spodní linie od hrudníku k dutině břišní mírně stoupá

OCAS: pevně stočený do kroužku. Nesen nad hřbetem nebo nad zádí. Když je plně natažen dosahuje k hleznu, nebo je o 1 – 2 cm kratší.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: rovné při pohledu zpředu, nasazeny středně široko a jsou paralelní. Vzdálenost od země k lokti je mírně větší než polovina kohoutkové výšky.

Plece: dlouhé a správně uloženy dozadu

Nadloktí: dlouhé, šikmé, osvalené, dobře zaúhlené mezi lopatkou a nadloktím

Loket: těsně přiléhající k tělu, vrchol lokte je dobře vyvinut a směřuje dozadu, rovnoběžně s osou těla.

Předloktí: dlouhé, rovné, nikoliv hrubé, svalnaté, oválné na průřezu

Nadprstí: není dlouhé, mírně svažující při pohledu ze strany. Paspárky jsou nežádoucí.

Přední tlapa: oválná, klenutá s pevně sevřenými prsty, prostřední prsty jsou trochu delší.

PÁNEVNÍ KONČETINY: osvalené, silné, s dobře vyznačeným zaúhlením všech kloubů. Při pohledu zezadu jsou končetiny rovné a rovnoběžné.

Stehno: středně dlouhé, šikmo uložené

Koleno: dobře ohnuté

Bérec: středně dlouhý, šikmo uložený, není kratší než stehno

Nárt: uložen téměř vertikálně. Při pohledu ze strany, průběžná linie od sedacích hrbolů k zemi by měla procházet přední částí nártu. Paspárky jsou nežádoucí,

Zadní tlapy: mírně menší než přední. Oválné, klenuté s těsně sevřenými prsty. Prostřední prsty mírně delší.

POHYB:volný a energický. Typickým pohybem je krátký klus, střídaný s cvalem.

KŮŽE: silná, elastická, bez vrásek a nadměrné podkožní tkáně

OSRSTĚNÍ:

SRST: Krycí srst je hustá, tvrdá a rovná. Podsada je dobře vyvinutá, měkká, bohatá a vlnitá. Srst na hlavě a uších je krátká a hustá. Srst na plecích a na krku je delší než na těle a tvoří límec, na lícních kostech tvoří licousy. U psů je srst na kohoutku delší. Končetiny jsou pokryté krátkou, tvrdou a hustou srstí, která je mírně delší na zadní straně končetin. Srst na zadních končetinách tvoří kalhoty ale bez praporců. Mezi prsty roste ochranná kartáčovitá srst. Ocas je pokryt bohatou rovnou a tvrdou srstí, která je jen mírně delší na spodní straně ale nikdy netvoří prapor.

BARVA: šedá s červeno-hnědou, červená s červeno-hnědou, šedá, červená, plavá a červeno-hnědá ve všech odstínech. Celobílá nebo bílá se znaky, tzn.: bílá se skvrnami jakékoliv výše zmíněné barvy.

VÝŠKA:

Výška v kohoutku: Psi: 55 až 62 cm.

Feny: 51 až 58 cm.

VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni a vlivu na schopnost psa vykonávat svou tradiční práci.

 • Odchylky od pohlavního dimorfismu

 • Mírně nervózní nebo nedostatek sebevědomí při kontaktu s cizími lidmi

 • Nedostatek v temenních hrbolech a ve vyjádření týlního hrbolu, římský nos

 • Světle zbarvené oko

 • Světlá pigmentace na nosní houbě, pyscích a očních víčkách

 • Nedostatek zubů: absence ne více než 4 premolárů (tzn.: PM1 a PM2)

 • Klešťový skus po šestém roce

 • Nízko nasazené uši, měkké, se slabým nesením, nepohyblivé

 • Záď vodorovná, mírně propadlá

 • Strmé plece, lokty vtočené nebo vytočené

 • Hrudník s plochými žebry, trochu mělký hrudník

 • Plochá tlapa, prošlápnutá tlapa

 • Skvrny a grošování stejného odstínu jako základní barvy na hlavě a končetinách

 • Nedostatek podsady, absence límce nebo licousů (výjimka je přirozené línání)

 • Vázaný pohyb

 • Překročení maximální výšky o +2 cm u fen. 2 cm pod minimální výškou u psů.

ZÁVAŽNÉ VADY:

 • Zřejmé odchylky od pohlavního dimorfismu

 • Přílišná vzrušivost, popudlivost

 • Psi feního typu, maskulinní feny

 • Obezita nebo vychrtlost

 • Strmý stop, tlama s tupým nosem, krátká tlama, volné pysky

 • Depigmentace nosní houby, pysků nebo okrajů očních víček

 • Kulaté oči, vodorovně uložené, vystupující, žluté oči, volná oční víčka

 • Nedostatek zubů, malé, velké mezery mezi zuby

 • Uši odstávající ze stran hlavy, kulatý vrchol ucha, příliš velké, přehnané ušní boltce

 • Propadlý nebo klenutý hřbet

 • Dlouhá bedra, úzká, prověšená nebo klenutá bedra, přestavění

 • Mělký hrudník

 • Ocas příliš dlouhý nebo příliš krátký nebo nedotýkající se zad nebo kyčlí

 • Očividně vytočené tlapy, vytočené prsty (holubí prst) nebo přední nohy vytočené v zápěstí, prošlápnuté nadprstí

 • Přeúhlené nebo strmé pánevní končetiny, vytočená kolena, kravský postoj nebo úzký postoj vzadu

 • Těžký, vázaný pohyb, drobivý chod

 • Příliš dlouhá srst na zadní straně předních končetin, jasné prapory na stehnech a ocase

 • Vlnitá, kudrnatá, příliš dlouhá a jemná srst, srst tvořící pěšinku na hřbetě a kohoutku

 • Nadměrné skvrny či grošování stejného odstínu jako je základní barva na hlavě a končetinách

 • Skvrny jiné barvy než základní barva

 • Černá nebo černo-bílá barva

 • Odchylka od velikosti o více než +- 2 cm, kohoutková výška menší než výška zádi

DISKVALIFIKUJÍCÍ VADY:

 • Agresivní nebo příliš plaší jedinci

 • Každý jedinec jasně vykazující tělesné nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován

 • Nekorektní skus

 • Zkřivená čelist

 • 4 a více chybějících zubů, včetně PM1 nebo M3, nadpočetné řezáky

 • Rybí oko, skvrnité oko

 • Svěšené nebo polosvěšené ucho

 • Ocas s praporem, plochý (vydří) ocas, šavlovitý ocas, pahýlovitý ocas

 • Příliš krátká, dlouhá srst

 • Srst geneticky hnědá, genetická modrá, žíhaná nebo albín

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.