cezar_od_pavlisina

Cézar od Pavlišina CS
A69 Oh P1

z_POh_S_Rep

Rep z Pohraniční stráže
A67.5 Of P1

Xavan z Pohraniční stráže Šarik (Canis Lupus Lupus)
Xela z Pohraniční stráže (F3)
Cita z Pohraniční stráže
6 Ab Gd Kc Jh Xe 5e
Xavan z Pohraniční stráže
Alma Soleg CS (NO)

z_Banista_CS_Bruna

Bruna z Banišťa CS
A63 Oh P1

z_POh_S_Rep

Rep z Pohraniční stráže
A67.5 Of P1

Xavan z Pohraniční stráže
Cita z Pohraniční stráže
6 Ab Gd Kc Jh Xe 5e
Tola z Pohraniční stráže
A60 E1 I10 Od P3
Brest z Pohraniční stráže
Astra z Pohraniční stráže
An E3 M3 Oh P3
Maxa z Krotkovského dvora CS
A63 C2 Oh R1 P1
Orlík z Rosíkova CS
A68.5 K1 C2 Ob R1 P3
z_POh_S_Rep

Rep z Pohraniční stráže
A67.5 Of P1

Xavan z Pohraniční stráže
Cita z Pohraniční stráže
6 Ab Gd Kc Jh Xe 5e
Flota z Rosíkova CS
A66 Og P1
Rep z Pohraniční stráže
A67.5 Of P1
Cmuka z Pohraniční stráže
A63 Og P1
Andy Šedá eminence
A60 C2 Oh R1 P1
 
 

z_Rosikova_CS_Gar

Gar z Rosíkova CS
A67 Of P1
A(0/0)

Archibald z Ivánky pri Dunaji CS
A70 Oh P1
Alma z Richnovského dvora CS
A62.5 E3 Of P1
z_Banista_Cita

Cita z Banišťa CS
A65 E1 Oh P1

Rep z Pohraniční stráže
A67.5 Of P1
Tola z Pohraniční stráže
A60 E1 I10 Od P3