Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU Brno) a  Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) spustili webové stránky o možných toxinech, se kterými mohou přijít domácí zvířata do styku, včetně informací jakým způsobem poskytnout nejnutnější první pomoc.
Stránky najdete na adrese www.vettox.cz – určitě nebude od věci si adresu uložit do bookmarks 😉 (přeji každému, aby informace z daných stránek nikdy nepotřeboval využít v praxi…)

(Zdroj www.osel.cz)