• thumb_felon_sedni.jpg„Nevysvětlení“ cviku
  Velíme psovi „Sedni!“, aniž bychom mu pomohli tuto polohu zaujmout (a tím vysvětlit, co po něm chceme) a čekáme, až se pes sám posadí, což obvykle neučiní. Často na to navazuje další chyba a to opakování povelu. Pes si, pokud cvik nezná, většinou ani po desátém povelu bez dopomoci sám nesedne (pokud ano, je to spíš z důvodu únavy).

 • Povel následuje až po fyzickém nátlaku
  Trhneme vodítkem a pak teprve vyslovíme povel „K noze!“. Je dokázáno, že pokud zaměníme pořadí povel-mechanický podnět, ani po tisíci opakováních se u psa nevytvoří spojení mezi povelem a požadovaným výkonem.
 • Fyzický podnět následuje po příliš velké prodlevě po povelu
  Vyslovíme povel a čekáme, zda jej pes splní. Když se nic neděje, teprve začneme psa usměrňovat do správné polohy. Tímto způsobem sice pes cviky časem pochopí, ale bude to trvat nesrovnatelně déle, než kdyby naše reakce na neuposlechnutí povelu byla okamžitá. Navíc se pes naučí pracovat velmi pomalu a liknavě. Pamatujte si : čím rychlejší jste vy, tím rychlejší bude váš pes.
 • Neadekvátní odměna
  Většinou velmi nevýrazně (nebo špatnou intonací) chválíme. Popřípadě nechválíme vůbec! Také se stává, že nabízená odměna není pro psa lákavá (pes je sytý a my mu nabízíme pamlsek nebo není aportér a my se ho snažíme odměnit hračkou).
 • Nedodržení zásady od jednoduchého ke složitému
  Učíme psíka přivolání a aniž by k nám spolehlivě přibíhal, už po něm vyžadujeme předsednutí a následné přiřazení k noze. Nebo u cviku dlouhodobého odložení začneme neúměrně zvětšovat vzdálenost od odloženého psa a prodlužovat dobu odložení. To v naprosté většině případů vede k tomu, že se nám pejsek zvedne.
 • Zbytečné opakování povelu
  Vyslovíme povel, pes nereaguje, tak povel opakujeme (2x, 5x atd.) – a pes nám takzvaně ohluchne. Jednoduše se naučí, že stačí poslechnout až na třetí (desátý) povel. Pamatujte si : 1 POVEL = 1 VÝKON.
 • Nedůslednost
  Pes nesplní náš povel (nebo jen částečně – např. místo sednutí si jen přidřepne a ihned se zas postaví) a my ho neopravíme – nedotáhneme cvik do konce. Opět tím výrazně prodlužujeme dobu zvládnutí nového cviku a navíc výkony našeho psa budou značně nespolehlivé.

Nikdo učený z nebe nespadl a navíc – chybami se člověk učí. Důležité je, neopakovat stejné chyby stále dokola.