Matka se štěňaty západosibiřské lajky

Každý z nás někdy začínal a asi naprostá většina chovatelů potvrdí, že to nebylo právě lehké. Někdy jsou peripetie kolem vrhu prvního tak velké, že se stává zároveň vrhem posledním, protože chovatel si na další štěňátka zkrátka již netroufne. Je fakt, že začínající chovatelská stanice to bude mít vždy těžší – je neznámá, nikdo neví, jaká štěňátka bude odchovávat a jak dalece chovatel zvládne „svým“ majitelům štěňat poradit či pomoci s nejrůznějšími problémy. Také chovatel se ve všem teprve učí chodit a výše jmenované ovlivní ze začátku jen těžko – jméno své CHS bude muset budovat postupně. Má ale šanci ovlivnit věci další, které mu mohou start jeho chovatelské činnosti podstatně usnadnit.

  1. Na vše se připravujte s předstihem
  2. Snažte se sebevzdělávat
  3. Prezentujte se
  4. Prezentujte se pravdivě
  5. Když nevíte, nebojte se zeptat
  6. Komunikujte
  7. Prezentujte se aktuálně
  8. Inzerujte, inzerujte, inzerujte
  9. Uzavírejte smlouvy (kupní, rezervační)
  10. Zajímejte se o své odchovy a udržujte s majiteli kontakt

A mimo pořadí taková douška závěrem – nesnažte se odchovávat za každou cenu, chovejte s citem a láskou, nikdy ne pro peníze nebo ukojení vlastní ctižádosti. Vždyť se jedná o živé tvory, za jejichž případný příchod na svět nesete zodpovědnost…