Na stránkách KCHČSV je poměrně obsáhlý a velmi přínosný článek o onemocnění zvaném degenerativní myelopatie. Všem pejskařům jej doporučuji k přečtení a všechny majitele československých vlčáků zároveň prosím o co nejhojnější účast na odběrech vzorků, které budou následně vyhodnoceny Katedrou genetiky a šlechtění České zemědělské univerzity v Praze. Veškeré odběry i testy jsou pro majitele ČSV bezplatné a výsledky nebudou nikde zveřejněny – budou sloužit jednak výzkumnému projektu zmíněné katedry a jednak jako informace pro ozdravná opatření v chovu ČSV. Diskuzi na dané téma najdete na stránkách Svět československého vlčáka.

Předem hlavně děkuji majitelům svých odchovů, kteří se k odběrům dostaví.